Πιστοποιητικά Ce/iso

Η στελεχιακή δομή και κατάρτιση της ΑΞΙΟΝΤΕΚ ΙΚΕ (Μηχανολόγοι και Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί) μάς επιτρέπει,λειτουργώντας ως πιστοποιημένοι τεχνικοί σύμβουλοι, να σας παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και υπηρεσίες για την έκδοση «Πιστοποιητικών Καταλληλότητας», «ISO» και «CE»:

 

 • ΑΥΤΟΨΙΑ
 • ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
 • ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ

 1. ΓΕΡΑΝΟΙ
 2. ΠΑΠΑΓΑΛΑΚΙΑ
 3. ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΑ (ΚΛΑΡΚ)
 4. ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΕΣ
 5. ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 6. ΑΝΤΛΙΕΣ ΜΠΕΤΟΥ

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ISO-CE

 1. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001
 2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001
 3. FPC (FACTORY PRODUCTION CONTROL)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 'CE' 

 • ΑΔΡΑΝΗ (ΛΑΤΟΜΕΙΑ - ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ)
 • ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
 • ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ (ΚΥΒΟΛΙΘΟΙ, ΚΡΑΣΠΕΔΑ,ΠΛΑΚΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ, ΤΣΙΜΕΝΤΟΛΙΘΟΙ κ.λπ.)

Κατασκευή Ιστοσελίδων Bluchip