Τηλεσκοπικές Ταινίες

  • Μια σειρά 15 εναλλακτικών λύσεων για την εξυπηρέτησει όλων των μεγεθών και διαστάσεων
  • Απλός, τηλεσκοπικός, διπλός τηλεσκοπικός, περιστρεφόμενος βραχίωνας, υπάρχει πάντα μια THEAM για εσάς
  • Από 12 έως 17 μέτρα

 

Το τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης, λειτουργεί με λογισμικά υψηλού επιπέδου: 3D σχεδιασμός, υπολογισμός αντοχής, κινηματική-δυναμική ολόκληρου του οχήματος

Το τμήμα αυτό είναι υπεύθυνο για τεχνικές βελτίωσης υφιστάμενων προϊόντων και είναι συνεχώς ενήμερο για τη βιομηχανία έτοιμου σκυροδέματος σε όλο τον κόσμο

Αυτή η καινοτομική έρευνα δίνει τη δυνατότητα συνεχούς ανάπτυξης νέων τεχνολογικών εννοιών.

Όλη η γραμμή παραγωγής βρίσκεται στην Ευρώπη

Κατασκευή Ιστοσελίδων Bluchip