Σταθερά Παρασκευαστήρια

 

Στην κατηγορία των σταθερών παρασκευαστηρίων, υπάρχει η δυνατότητα να υλοποιήσουμε κάθε απαίτηση ή ανάγκη του ενδιαφερομένου. Παρακάτω, σας παρουσιάζουμε ένα καινοτόμο παρασκευαστήριο με σημαντικά πλεονεκτήματα.

 

ΣΤΑΘΕΡΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 160m3 ΤΗΝ ΩΡΑ

Το συγκεκριμένο παρασκευαστήριο λειτουργεί με ένα χειριστή, ο οποίος μπορεί ταυτόχρονα να εφοδιάζει δυο διαφορετικές βαρέλες και με διαφορετικές συνταγές. Όπως καταλαβαίνει ο καθένας, το συγκεκριμένο μηχάνημα, πέρα από τα κλασσικά πλεονεκτήματα που έχουν όλες οι σταθερές μονάδες σκυροδέματος, προσφέρει:

  • ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ: (Δύο αναμεικτήρες ανεξάρτητοι μεταξύ τους, δεν σταματά ποτέ η παραγωγή ακόμη και σε περίπτωση βλάβης του ενός).
  • ΕΥΕΛΙΞΙΑ: (Δύο αναμεικτήρες ανεξάρτητοι μεταξύ τους, ούτως ώστε να μπορεί κάποιος να δουλέψει δυο διαφορετικούς πελάτες με δυο διαφορετικές συνταγές).
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: (Ένας και μόνο χειριστής/μισθός για την λειτουργία δυο αναμεικτήρων, ένα σημείο αποθήκευσης των αδρανών, γεγονός που σημαίνει λιγότερες μετακινήσεις και καύσιμα για τον φορτωτή).
  • ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ: (Το χαμηλό κόστος κτήσης μαζί με την απρόσκοπτη και αξιόπιστη λειτουργία τού παρασκευαστηρίου το κάνουν μια επικερδή επένδυση).

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Αποθήκες αδρανών υλικών 4x30m3, 120m3 1
Ζυγαριά αδρανών υλικών (0-3000kg) 2
Διπλή μεταφορική ταινία αδρανών υλικών 1
Αναμικτήρας οριζοντίου άξονα 3000/2000 2
Γκρουπ ανάμειξης αποτελούμενο από: Διπλό πυλώνα στήριξης αναμεικτήρων με εξέδρα και σκάλα πρόσβασης, δύο (2) ζυγιστήρια τσιμέντου και δύο (2) ζυγιστήρια νερού 1
Αεροσυμπιεστής 1
Κοχλίας μεταφοράς τσιμέντου Ø273x7000mm 4
Ζυγιστήριο δύο χημικών πρόσμικτων, γαλβανισμένο 1
Αυτοματισμός Betonwin II με PC, εκτυπωτή, πίνακα και όλα τα ηλεκτρονικά, ηλεκτρικά και ομοαξονικά καλώδια 1
Κατασκευή Ιστοσελίδων Bluchip