Συσκευή Διαχωρισμού Διαλύματος

Αυτές οι συσκευές καθαρίζουν υγρά, χρησιμοποιώντας ένα κύριο μαγνητικό τύμπανο βυθισμένο μέσα στο υγρό από το οποίο αφαιρεί τα σιδηρούχα υλικά που πιθανόν να υπάρχουν. Ένα βοηθητικό μαγνητικό ράουλο μαζεύει τα σιδηρούχα υλικά που έχουν κολλήσει πάνω στο κύριο τύμπανο και τα ρίχνει σε ένα ειδικό δοχείο.

 

Ο συνδυασμός δύο τυμπάνων επιτρέπει τον συνεχή καθαρισμό υλικών μεγάλης πυκνότητας χωρίς να χάνεται προϊόν κατά τη φάση του αυτόματου καθαρισμού.

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Τύπος Παροχή
διάλυμα
l/h
Παροχή
νερό
l/h
Ισχύς
μαγν. πεδ.

gauss
Ισχύς
KW
Τάση
V
Βάρος
Kg
DL30.45 10.000 160000 6.000 0.25 400 130
DL30.80 20.000 32.000 6.000 0.25 400 200
DL30.120 30.000 48.000 6.000 0.25 400 260

 

 ΜΗ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

 

   

Αρχές Λειτουργίας

Κατασκευή Ιστοσελίδων Bluchip