Μαγνητικές Διαχωριστικές Ταινίες

Διαχωρίζουν αυτόματα τα σιδηρούχα αντικείμενα αναμεμειγμένα με μη μαγνητικά υλικά (υλικά κατεδάφισης, χώμα, λιγνίτης, μπάζα, τέφρα, λιπάσματα, κλπ.).

 

Χρησιμοποιώντας μόνιμους μαγνήτες σιδηρίτη μπορούμε να έχουμε μαγνητικό πεδίο σχεδόν τόσο δυνατό όσο θα είχαμε αν χρησιμοποιούσαμε συνεργαζόμενους ηλεκτρομαγνητικούς διαχωριστές, έχοντας την ίδια στιγμή τα εξής πλεονεκτήματα:

 

  • Μηδενική κατανάλωση ενέργειας
  • Μόνιμα και πρακτικά ανεξάντλητα μαγνητικά πεδία
  • Εγγύηση συνεχούς λειτουργίας αφού το μαγνητικό πεδίο δεν μπορεί να διακοπεί
  • Ελάχιστη ανάγκη συντήρησης, μόνο για τα μηχανικά μέρη
  • Μηχανοκίνηση
        * Περιλαμβάνεται ηλεκτρομειωτήρας στον βασικό εξοπλισμό
        * Προαιρετικά με υδραυλικό κινητήρα

Αρχές Λειτουργίας

Κατασκευή Ιστοσελίδων Bluchip