Ηλεκτρομαγνητικές Διαχωριστικές Ταινίες

Διαχωρίζουν αυτόματα σιδηρούχα αντικείμενα αναμεμειγμένα με μη μαγνητικά υλικά (υλικά κατεδάφισης, κάρβουνο, λιγνίτης, τέφρα, σκουπίδια, λιπάσματα και άλλα υλικά ) που μετακινούνται με ταινίες, με δονητικούς τροφοδότες, με γλίστρες, κλπ.

 

 

Αποφεύγονται οι αλλαγές στην υπάρχουσα εγκατάσταση.

 

Οι διαχωριστικές ταινίες είναι πλήρεις με ηλεκτρικό πίνακα για τον έλεγχο του ρεύματος του ηλεκτρομαγνήτη.

Αρχές Λειτουργίας

Κατασκευή Ιστοσελίδων Bluchip