Ηλεκτρομαγνήτες Προστασίας

Όταν η παρουσία σιδηρούχων αντικειμένων είναι τυχαία, είναι απαραίτητο να εγκατασταθεί ηλεκτρομαγνήτης προστασίας EP για να προστατεύει τριβεία κλπ.

 

Έχοντας κατασκευαστεί για συνεχή λειτουργία, αντιπροσωπεύουν μια ισχυρή και αξιόπιστη επιλογή. Τα σιδηρούχα υλικά που επικολλούνται πρέπει να αφαιρούνται από τους ηλεκτρομαγνήτες αφού δεν είναι εξοπλισμένοι με μηχανισμό αυτοκαθαρισμού.

Αρχές Λειτουργίας

Κατασκευή Ιστοσελίδων Bluchip