Μπετόν | Μίξερ Μπετό | Κινητά Παρασκευαστήρια Μπετό

Τα τελευταία χρόνια, βλέπουμε στον κατασκευαστικό κλάδο μια μετατόπιση ενδιαφέροντος σε κινητό μηχανολογικό εξοπλισμό. Εξαιτίας των νέων παγκοσμιοποιημένων τάσεων, οι περισσότερες εταιρείες δείχνουν μια εξωστρέφεια χωρίς να λαμβάνουν υπόψη, πλέον, τα σύνορα κάθε χώρας ή την απόσταση για την ανάληψη κατασκευαστικών έργων.

Τα κινητά παρασκευαστήρια σκυροδέματος που διαθέτει η ΑΞΙΟΝΤΕΚ ΙΚΕ προσφέρουν ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ, ΕΥΕΛΙΞΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ και ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ, βελτιστοποιώντας έτσι την παραγωγή σκυροδέματος των εταιρειών που επενδύουν σε τέτοιου είδους μηχανολογικό εξοπλισμό.

 

ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝO ΚΙΝΗΤO ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙO

ConcRoad 60

Αναμικτήρας: 1,5 m3 (pan mixer) 60 m3/hr

Αποθήκες Αδρανών: 4 διαμ. x 12,5 m3 = 50 m3

Μεταφορά: Κοντέινερ ή πάτωμα νταλίκας 12 μέτρων 

 

ConcRoad 80

Αναμικτήρας: 2 m3 (twin shaft mixer) 80 m3/hr

Αποθήκες Αδρανών: 4 διαμ. x 12.5 m3 = 50 m3

Μεταφορά: Κοντέινερ ή πάτωμα νταλίκας 12 μέτρων

 

ConcRoad 100

Αναμικτήρας: 2.5 m3 (twin shaft mixer) 100 m3/hr

Αποθήκες Αδρανών: 4 διαμ. x 12.5 m3 = 50 m3

Μεταφορά: Κοντέινερ ή πάτωμα νταλίκας 12 μέτρων

Κατασκευή Ιστοσελίδων Bluchip