Ανακύκλωση Σκυροδέματος

Συγκρότημα ανακύκλωσης για την προστασία του περιβάλλοντος και την εκμετάλλευση των πρώτων υλών (ΤΣΙΜΕΝΤΟ - ΝΕΡΟ - ΑΔΡΑΝΗ) από τις επιστροφές και το καθάρισμα των φορτηγών (βαρέλες), από αντλίες σκυροδέματος, αναμικτήρες σκυροδέματος και από χοάνες και κάδους μεταφοράς σκυροδέματος.

 

Ανακύκλωση τύπου "βαρέλα" με διπλή δεξαμενή

 

Ανακύκλωση τύπου "βαρέλα"

 

Αναδευτήρας δεξαμενής

Ανακύκλωση τύπου "κοχλία"

Κατασκευή Ιστοσελίδων Bluchip