Βιομηχανικοί Εξοπλισμοί

 

Η ΑΞΙΟΝΤΕΚ διαθέτει βιομηχανικό εξοπλισμό όπως τάβλες, καλούπια και βούρτσες καθώς επίσης και μηχανήματα -κινητά και σταθερά- τα οποία παράγουν παντός είδους προϊόντα τσιμέντου.

 

 

 

 

Προϊόντα τσιμέντου

 

Κατασκευή Ιστοσελίδων Bluchip