Aplikimet Industriale

 

Firma Axiontek PCC mund të ofroje zgjidhje cilësore dhe të besueshme të objekteve industriale ekzistuese. Departamenti i planifikimit dhe zhvillimit mund të vijë në vendin tuaj dhe mund të ofrojë zgjidhje të specializuar për çdo rast me nderhyrje minimale, duke përdorur pajisjet mekanike ekzistuese.

 

Paralelisht ofrojme zgjidhje për studimin dhe projektimin deri në mbikqyrjen e ndertimit për të gjitha llojet e makinerive dhe pajisjeve qe përfshihen ne industrine e ndertimit por edhe në sektorë të tillë si industria e llaçit, e ushqimit, e bojrave, e pluhurave, etj.

 

Web Development Bluchip