Service

Firma AXIONTEK PCC ofron gjithashtu, ofiçina të jashtme mobile të përbëra nga nje staf teknik me përvojë dhe të trajnuar për të punuar brenda vendeve, me automjete të pajisura me pajisjet mekanike të duhura.

Web Development Bluchip