Çertifikime

Struktura ekzekutive dhe përgatitja e AXIONTEK PCC (inxhinjera mekanike dhe elektrike) na lejon, duke vepruar si konsulentë teknike për të çertifikuar, për të ofruar zgjidhje të plotë si dhe shërbime për çertifikate të përshshtatshmërisë «ISO» dhe «CE»:

 

 • AUTOPSI
 • STUDIM TEKNIK (PROJEKT)
 • SHQYRTIM (KONTROLL)
 • ÇЁRTIFIKATA

 

ÇERTIFIKATA PЁRDORIMI

 1. VINÇA
 2. PARAGALLA
 3. KLARKA
 4. VINÇA TIP URE
 5. PLATFORMA PUNE
 6. POMPA BETONI

 

ÇERTIFIKATA ISO-CE

 1. SISTEME MENAXHIMI TЁ CILЁSISЁ ISO 9001
 2. SISTEME MENAXHIMI TЁ MJEDISIT ISO 14001
 3. FPC (FACTORY PRODUCTION CONTROL)

VЁRTETIM PRODUKTESH TЁ CILЁSISЁ 'CE' 

 • AGREGATESH (GURORE-LAVANDЁRI)
 • BETONI
 • PRODUKTEVE TЁ ÇIMENTOS (ASFALTIM,TROTUARE,PLLAKA TROTUARESH, BLLOQE ETJ.)

Web Development Bluchip