Riciklim Betoni

Kompleks riciklimi për mbrojtjen e mjedisit dhe shfrytëzimit e lëndëve të para (uje, çimento,agregate) nga kthimet dhe pastrimet e kamionëve, nga pompat e betonit, mikserat e betonit dhe nga bunkeret dhe kazanët e transportit të betonit.

 

Reciklim tip betonjere me bot të dyfishte

 

Reciklim tip betonjere

 

Përzjerës pusi

Reciklim tip vide

Web Development Bluchip