Pajisje Mobile Per Gurore

 

 

AXIONTEK PCC në bashkëpunim me firmen italiane REV s.r.l. ofron makineri me zinxhire për thyerje dhe reciklim qe jane projektuar për të kombinuar vogelsine dhe efikasitetin për kapacitetet e kërkuara, kosto të ulët funksioni dhe cilesi të lartë të produkteve të prodhuara, nga materiale të reciklueshme ose të burimeve natyrore. Funksionet hidraulike për mirembajtje dhe rregullim, ne lidhje me projektimin modern dhe performance të krahasueshme me makineri më të mëdha, i bëjne ato ideale për kompanitë qe duan sherbimet dhe pajisjet e tyre te mbulojnë performancat më të larta që kërkohen nga tregu.

 

 

Web Development Bluchip