Pajisje Gurore

 

Firma AXIONTEK PCC ofron makineri për gurore, të reja e te cilësise se lartë te ndërtuara qe te ofrojne siguri, instalim të lehtë dhe sigurisht nje punim dinamik dhe të bësueshem.

Firma AKSIONTEK PCC përveç makinerivë mund të ofrojë shërbime në projektimin, instalimin, dhe mirëmbajtjen e një gurore të plotë ose të ndonjë produkti individ.

 

 

Vargu i madh të produkteve përfshin mullinj vibrues-shpërndarës (të palëvizshme ose mobile), thyes agregatesh (rrula të thyerjes se parë, të dytë, ose të tretë, kona, mullinj, etj.) Shirita transportues, grupa kryesore, lavanderi për larje dhe seleksionim të agregatëve etj.

Web Development Bluchip