Concrete Mixing | Machine Concrete | Concrete Batcher | Concrete Mixer

Në vitet e fundit, ne shohim në industrinë e ndërtimit një ndryshim të interesit për makineri dhe pajisje të levizshme. Për shkak të tendencave të reja të globalizuara, shumica e kompanive po tregojnë një hapje, pa marrë parasysh, tashme, kufijtë e çdo vendi ose distancën për të ndërmarrë projekte të ndërtimit.

Makinerite e levizshme të betonit qe ka AXIONTEK ofrojne autonomi, fleksibilitet, ekonomi, besueshmeri dhe punim fitimprures, duke përmiresuar kështu prodhimin e betonit te kompanive të çimentos që investojnë në makineri të tilla.

 

TRAILER MOBILE PLANT

ConcRoad 60

Përzjeres: 1,5 m3 (pan mixer) 60 m3/hr

Magazinim Agregatesh: 4 diam. x 12,5 m3 = 50 m3

Transportation: container or truck 12 m

 

ConcRoad 80

Përzjeres: 2 m3 (twin shaft mixer) 80 m3/hr

Magazinim Agregatesh: 4 diam. x 12.5 m3 = 50 m3

Transportation: container or truck 12 m

 

ConcRoad 100

Përzjeres: 2.5 m3 (twin shaft mixer) 100 m3/hr

Magazinim Agregatesh: 4 diam. x 12.5 m3 = 50 m3

Transportation: container or truck 12 m

Web Development Bluchip