Concrete Mixing | Machine Concrete | Concrete Batcher | Concrete Mixer

 

Në katigorine e impianteve fikse kemi mundesine të krijojme qdo kërkese apo nevoje të interresuarit. Me poshtë ju prezantojme nje impiant inovativ si dhe përparesite me të rendesishme të tij.

 

IMPIANT BETONI FIKS ME AFTESI PRODHIMI 160m3 PER ORЁ

Ky impiant punon me nje operator i cili njekohësisht mund të furnizoje dy fuçi të ndryshme dhe me receta të ndryshme. Siç kuptohet kjo makineri përveç përparësive tradicionale qe kane të gjithë impiantet e betonit, ofron:

  • AUTONOMI: (Dy perzjeres te pavarur nga njëri-tjetri, nuk ndalon kurre prodhimi edhe ne rast se njeri ndalon ne rast defekti).
  • FLEKSIBILITET: (Dy perzjeres të pavarur nga njëri-tjëtri që te jene në gjendje të prodhoje për dy kliente të ndryshem dhe me dy receta të ndryshme).
  • EKONOMIA: (Ka nevojë vetem pë nje operator/pagë per funksionin e dy mikserave, nje pike ruajtje per materiale inerte qe do të thotë me pak transport dhe me pak karburant per transportuesin).
  • PUNIM FITIMPRURES: (Kostoja e ulët e blerjes bashke me funksionimin e butë dhe të besueshem të impiantit e bëjnë atë një ivestim fitimprures dhe te rëndësishem).

 

PЁRSHKRIM copë
Magazinë agregatësh 4x30m3, 120m3 1
Peshore agregatësh (0-3000kg) 2
Shirit transporti i dyfishte agregatësh 1
Përzjeres aks horizontal 3000/2000 2
Grupe përzierje të përbëre nga: Dopjo shtylle mbështetje mikserash me nje platforme, shkalle, dy peshore çimentoje dhe dy peshore uji 1
Compresor ajri 1
Transportues çimentoje të tipit vide Ø273x7000mm 4
Peshore dy kimikatash të galvanizuar 1
Automatizem Betonwin II me PC, printer, tabelë dhe të gjitha kabllot elektronike, elektrike dhe me bosh të përbashkët 1
Sistem preload agregatësh 22m3 1
Web Development Bluchip