ΣκυïÏœî´îµî¼Î± | Λατοî¼Îµî¯î¿ | Δοî¼Î¹ÎºÎ¬ μηï‡î±Î½Î®Î¼Î±Ï„α

ΑΞΙΟΝΤΕΚ ΙΚΕ είναι μια δυναμική εταιρεία στον κλάδο των δομικÏŽν μηχανημάτων, η οποία ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2009. Απαρτίζεται απÏŒ μία ομάδα νέων και έμπειρων ανθρÏŽπων με μεγάλη σταδιοδρομία στον κατασκευαστικÏŒ τομέα στο εσωτερικÏŒ και εξωτερικÏŒ.

 

Η πολύχρονη εμπειρία των στελεχÏŽν - μετÏŒχων της ΑΞΙΟΝΤΕΚ ΙΚΕ μπορεί να καλύψει τις ανάγκες κάθε εργοταξίου απÏŒ τη μελέτη, σχεδιασμÏŒ, εγκατάσταση, συντήρηση, πλήρη τεχνική υποστήριξη καθÏŽς και εμπορία κινητÏŽν και σταθερÏŽν δομικÏŽν μηχανημάτων.

 

ΒασικÏŒς στÏŒχος της ΑΞΙΟΝΤΕΚ ΙΚΕ είναι να υποστηρίξει και να καλύψει επάξια τους συνεργάτες της στον κατασκευαστικÏŒ κλάδο, με ταχύτητα, συνέπεια, ενθουσιασμÏŒ, αξιÏŒπιστα προÏŠÏŒντα και υπηρεσίες στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς, χωρίς συμβιβασμούς στην ποιÏŒτητά μας.

 

Η AΞIONTEK μπορεί να προσφέρει και να υποστηρίξει τα παρακάτω:

  • ΠÏŽληση δομικÏŽν μηχανημάτων, καινούργιων και μεταχειρισμένων, ειδικά σε σταθερά και κινητά παρασκευαστήρια σκυροδέματος, αυτοματισμούς, αντλίες σκυροδέματος, βαρέλες μεταφοράς σκυροδέματος, και μηχανήματα παραγωγής αδρανÏŽν υλικÏŽν. (ΡÏŒτορες, σιαγÏŽνες, αμμοτρυβεία, κÏŒσκινα, μεταφορικές ταινίες κλπ.)
  • Τεχνική μελέτη και ανάπτυξη
  • Άμεση τεχνική υποστήριξη επί τÏŒπου, εγκατάσταση & μετεγκατάσταση μηχανημάτων δικά μας ή τρίτων
  • Υπηρεσίες συντήρησης και προληπτικής συντήρησης δομικÏŽν μηχανημάτων
  • Ανταλλακτικά δομικÏŽν μηχανημάτων παντÏŒς τύπου
Κατασκευή Ιστοσελίδων Bluchip